Изложба „Измерения на красотата“

44

2-31 май 2018 г.
Библиотека, I етаж

Изложба „Измерения на красотата“ е създадена по повод семинар „Красота във всичко“, организиран от департамент „Философия и социология“ и Център за книгата на 8 май 2018 г. Тя представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с красотата, носеща удоволствие за очите и наслада за ума.

Съставен е библиографски указател, състоящ се от 100 описания на книги, статии и видеа на български и английски език. Използван е библиотечният каталог на Нов български университет и е включена информация от електронните ресурси „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“, JSTOR, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име