Международно списание за психоанализа

41

„The international journal of psychoanalysis“, с ISSN 0020-7578, e част от библиотечните колекции на Нов български университет от 1999 г. Публикува статии за психоаналитична теория и техника, история на психоанализата, клинични приноси, образование и професионални въпроси, психоаналитична психотерапия, интердисциплинарни изследвания, филмови есета и доклади от конгресите на Международната психоаналитична асоциация. Езикът в списанието е английски.

Преподаватели, студенти, докторанти и служители на НБУ могат да заемат списания на книжен носител за ползване извън библиотеката. Неустойката за забава е 1.00 лв. на ден за 1 документ.

Изданието може да се чете на територията на университета и в електронен вид чрез „Wiley Online Library“. Направете регистрация за услугата „Моите списания“ и ще получавате съдържание на списание „The international journal of psychoanalysis“ всеки път, когато то пристигне в библиотеката. Услугата е безплатна и е за всички, които обичат да четат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име