Били ли сте някога на площадка, на която се рециклират отпадъци? Знаете ли в какво се превръщат те? От най-големите неконтролирани сметища по света 38 се разливат директно в морето, а до 2025 г. се очаква около 8 милиона тона пластмасови отпадъци да попадат в океана всяка година.

Департамент „Природни науки“ и Библиотеката се присъединиха към усилията на Earth Day Network, организираща Денят на Земята, като през 2018 г. те са съсредоточени върху прекратяването на замърсяването с пластмаси.

Денят на Земята в Нов български университет ще бъде отбелязан на 20 април от 10.00 ч. на първи етаж в корпус I, в библиотеката и лабораториите по химия и гемология. Водещи на събитието са доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Вилма Стоянова и доц. д-р Биляна Костова.

Използваме #EarthDay2018 благодарение на Earth Day Network.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име