Глобални дистрибуционни системи

43

Библиотеката изготви тематична библиография „Глобални дистрибуционни системи“. Тя включва 46 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2007 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, националната „Св. св. Кирил и Методий“ и Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС). Включена е информация от бази данни JSTOR, Springerlink, Leisure and Tourism и Academic Search Complete на EBSCO.

При избор на библиография е важно да попълните полетата непосредствено преди списъка, за да ви изпратим нужния материал. Може да поръчате тематичната библиография тук.

снимка: TraveloWeb GDS. [Image]. TraveloWeb (A BRAND OF MVM INFOTECH). Retrieved 13 Apr 2018, from https://www.traveloweb.com/global-distribution-system.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име