През месец март 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: доц. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Румен Владимиров, Калин Калчев, гл. ас. д-р Кирил Аврамов, г-жа Дудрова, Васил Маринов, Мариана Асенова, Мария Воденска, Елка Дограмаджиева, Румен Минковски, Вася Янева, Вера Николова, Атанас Казаков, ас. д-р Янко Ройчев, проф. д.ф.н. Флорентина Бадаланова-Гелър, проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Венцислав Занков, Димитър Генчев, Лиляна Митева, д-р Веселина Василева, Емилия Игнева, гл. ас. д-р Боян Георгиев, Апостол Стаматов, Илия Русев.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име