Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец март 2018 г. Сред тях са „Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи“ със съставител доц. д-р Димитър Панайотов, „Принципи на базите от данни“ от доц. д-р Юлиана Пенева, „Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие“ от доц. д-р Димитър Панайотов, „Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела“ на Антон Гиргинов и Ралица Войнова, „Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост“ на Казимир Попконстантинов и Анна-Мария Тотоманова, „Vogue : The covers“ от Доди Казанджан и редица други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име