Изложба „Земята“

43

2-30 април 2018 г. Библиотека, I етаж

Изложба от книги и статии „Земята“ е създадена по повод организирания Ден на Земята в Нов български университет на 20 април 2018 г. от департамент „Природни науки“ и Библиотеката.

Целта на изложбата е да се представи литература от библиотечните колекции на университета по проблемите на опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

Съставен е библиографски указател, състоящ се от 115 описания на книги, статии и видеа на български и английски език. Използван е библиотечният каталог на Нов български университет и е включена информация от електронните ресурси „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“, JSTOR, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име