Книгата „Типология на телевизионните зрители“ на Христо Катранджиев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 07 / К 468) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа  на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име