Временен достъп до „Social Science Premium Collection“ на ProQuest

52

До 11 април 2018 г. библиотеката организира временен достъп на „Social Science Premium Collection“. Тя предлага пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения, библиотечно-информационните науки и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

„Social Science Premium Collection“ може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име