Книгата „Биологична психология“ на проф. Боряна Пирьова, д.н. може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 61 / П 539) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Проф. д-р Енчо Герганов пише в предговора на книгата: „Проф. д.н. Боряна Пирьова предлага съвременен,  много актуален и полезен учебник за студентите в социалните и хуманитарните науки. Той не само че въвежда читателя в проблемите на биологичната психология, но създава у него мотивация и желание да продължи да навлиза в по-специализираните области на познанието, като изучаването на висшите мозъчни функции  и последиците от тяхното нарушаване, на познавателните процеси, социалната антропология, етологията и др.“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име