Услугата „Поръчка на заглавие“ се предлага от библиотеката. Всеки, който притежава читателска карта, може да заяви закупуване на книги и аудиовизуални материали, абониране на периодични издания и бази данни. Поръчка на заглавие може да се направи на бюро „Справочно-библиографска информация“ в библиотеката и електронно на адрес http://bit.ly/2p5lPkv.

Предоставена е възможност за заявяване на дигитализиране на книжни издания, като поръчка се подава на описаните по-горе места. Дигитализираните документи се ползват както в университетската мрежа, така и извън нея чрез Дигитална библиотека.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име