Изложба „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“

46

1-30 март 2018 г.
Библиотека, I етаж

Библиотеката представя изложба от книги и статии „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ по повод международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“, която ще се проведе 23–25 март 2018 г. в корпус I, Аула и зали 405, 411 и 413 в Нов български университет. Целта на изложбата е да се покаже литературата по проблемите на комуникативните и емоционално-поведенческите нарушения от библиотечните колекции на НБУ.

Сред включените заглавия са „Методическо ръководство за работа с лица с речеви нарушения (афазия)“, „От симптома към диагнозата в логопедичната практика“ и „Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете“ от проф. д-р Виолета Боянова, „Артикулационни нарушения: Ръководство за терапия“, „Дислексия: Специфични нарушения на способността за учене“ и „Диагностика на езиков дефицит при дислексия“ на доц. д-р Екатерина Тодорова, „Програми за терапия на заекване: Практики, основани на доказателства“ на доц. д-р Маргарита Станкова.

Съставен е библиографски указател, състоящ се от 200 описания на книги, статии и видеа на български и английски език. Използван е библиотечният каталог на Нов български университет и е включена информация от електронните ресурси „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“, JSTOR, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име