Книгата „Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне“ от Греъм Доулинг може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 334 / Д 834) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Четири неща отличават тази книга от другите със заглавие „Корпоративен имидж“ или „Корпоративна репутация“. Първо, тя изгражда своето разбиране върху широка серия от изследвания (поместени в края на всяка глава) и опита на мениджъри и консултанти, споделили идеите си с мен през последните двадесет години. Второ, осигурява по-балансиран подход към корпоративния  имидж и репутационния мениджмънт, отколкото книгите, написани от консултанти, хора, работещи в  рекламни агенции и фирми за Пъблик рилейшънс или от корпоративни дизайнери.  Всяка от тях разглежда изграждането на репутация предимно от позицията на  консултантската услуга, която могат да предложат. Трето, тази книга  разграничава термините корпоративна идентичност, корпоративен имидж и  корпоративна репутация. Това не са синонимни понятия. Всъщност, разделянето на  идентичността, имиджа и репутацията е ключът към разбирането какво да се  предприеме и какво може да бъде променено. Все пак изграждането на по-добра  корпоративна репутация не е задача, която може да бъде възложена на консултант  – висшият мениджмънт е длъжен да поеме голямата отговорност. Причината е, че основните двигатели на добрия имидж и репутация – визията, стратегията и  официалната политика – са вътре в организацията. Грешно е задачата да се изгради  по-добра  репутация  да  бъде  поверена  на ПР специалист.

                                                                                                                                             Греъм Доулинг

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име