На 15 февруари 2018 г. се проведе информационен ден в Библиотеката на Нов български университет на тема „Избери икономика, предприемачество, бизнес, туризъм, телекомуникации, сигурност или администрация и управление за свое бъдеще!“. Гости на събитието са ученици от Национална финансово-стопанска гимназия, директор Мая Гешева, преподавателите Лена Евгениева и Десислава Бозвелиева. Присъстваха и ученици от 133 „А. С. Пушкин“.

Информационният ден бе открит от гл. ас. д-р Евелина Христова, Връзки с обществеността на Нов български университет. Проф. д-р Венелин Георгиев говори за „Киберсигурността е състезание безкраен победител“, гл. ас. д-р Тереза Стефанова за „Възможности за професионална реализация в областта на мрежовото инженерство“, а гл. ас. д-р Ирена Николова за „Избери икономика за свое бъдеще“. Програмите към департамент „Администрация и управление“ са представени от гл. ас. д-р Виктор Аврамов, ас. д-р Екатерина Цветанова, гл. ас. д-р Маргарита Мишева и гл. ас. д-р Теодора Ризова. Гостите се запознаха с възможностите за използване на библиотеката от кандидат-студенти в хода на тяхната подготовка, посетиха университетския музей и галерия „УниАрт“.

гл. ас. д-р Евелина Христова 

 

Проф. д-р Венелин Георгиев

 

гл. ас. д-р Маргарита Мишева
гл. ас. д-р Теодора Ризова
гл. ас. д-р Тереза Стефанова
гл. ас. д-р Ирена Николова

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име