Депозит на научни издания

21

Услугата „Депозит на научни издания“ се предлага от библиотеката. Състои се в депозиране на научни издания в университети, научни институти, национални библиотеки, музеи и други научни и образователни организации в страната и чужбина.

За докторанти и преподаватели на Нов български университет таксата е 3.00 лв. на едно заглавие, което не е публикувано в университета и заплащане на пощенски разходи. За външни потребители таксата е 5.00 лв. за едно заглавие, независимо от издателството и заплащане на пощенски разходи.

Повече информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110 296, library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име