Най-четени книги

51

Книгата „Психодиагностика на детското развитие“ от Тошко Татьозов и Надежда Витанова може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.922 / Т 379) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Изданието се състои от две основни части, които са подчинени на общ замисъл от двамата автори: I част: Психодиагностика на ранното детство от доц. д-р Тотко Татьозов и II част: Психодиагностика на детето от предучилищна възраст от проф. д-р Надежда Витанова.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име