Най-четени книги

27

Книгата „Инвестиции : Теория и практика на финансовите инструменти и пазари“ на проф. д-р Стефан Петранов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 336 / П 462) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея . След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: CC0 License

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име