Нова колекция с изображения

26

„The Universal History Archive“ е нова колекция с илюстрации и изображения в база данни „Britannica Image Quest“. Разширете своите исторически и художествени познания. Прегледайте над 850 нови висококачествени изображения и научете повече за цивилизацията от Египет до Южна Америка. Включете ги в проектите си – всички изображения могат лесно да бъдат изтеглени, споделяни или отпечатани. Не забравяйте да ги цитирате!

База данни „Britannica Image Quest“ се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

снимка:
Egyptian tomb wall painting from Thebes, Luxor. Dated 11th Century BC. [Photograph]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 16 Jan 2018, from http://quest.eb.com/search/320_1924364/1/320_1924364/cite

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име