Книгата „Игра и реалност“ на Доналд Удс Уиникът може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / У 413) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В послеслова към изданието авторът пише: „Идеята  ми  е,  че  в  развитието  на  човешкото  същество  има  етап, който  е  преди  обективността  и  осезаемостта.  Може  да  се  каже,  че  в теоретичното  начало  бебето  живее  в  субективен  или  представен свят.  Промяната  от  първичното  състояние  до  такова,  в  което  обективното възприятие  е  възможно,  е  не  просто  въпрос  на  вътрешно присъщ  или  унаследен  процес  на  растеж,  а  се  нуждае  освен  това  и  от  един  минимум  ресурси  от  средата.  Тя  се  отнася  до  цялата  огромна тема за индивида, пътуващ от зависимостта към независимостта“.

снимка: CC0 License

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име