През месец декември 2017 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Искра Белева, проф. д-р Йордан Христосков, доц. д-р Пело Михайлов, гл. ас. д-р Мария Иванова, д-р Георги Георгиев, доц. д-р Катерина Йочева, Борис Христов, чл.-кор. проф. Иванка Гергова, д.н., Лаврен Петров, Борис Цацов, Величка Ангелова, ст.н.с. II ст. д-р Станка Добрева, Христо Дончев, проф. Мария Грозева, д.н., гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари, Симеон Тачев, гл. ас. д-р Ирена Николова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители, спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име