Книгата „Що е глобализация : Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията“ от Улрих Бек може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316 / Б 328) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Авторът за книгата: „Целта на тази книга е да въведе акцентирано и прояснява­що в неизбродимите пътища на дебата за глобализацията – в неговата поливариантност, в неговата многозначност, в негови­те (рядко различавани) измерения; целта ѝ е да установи мис­ловните клопки и да ги направи предотвратими, преди всичко обаче да разкрие по този начин хоризонт за политически отго­вори на глобализацията. Следователно в центъра стои чисто и просто двойният въпрос: какво означава глобализация и как ста­ва възможно нейното политическо моделиране?“

Снимка: Ulrich Beck im Mai 2012 an einem One-on-One mit Stephen Sackur am 42. St. Gallen Symposium an der Universität St. Gallen. [Photo]. Wikimedia. Verfügbar 5 Januar 2017, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beck.png.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име