Българска национална телевизия изказа своята благодарност на Библиотеката на Нов български университет за участие в национална дарителска кампания „Прозорец към родината“, организирана в подкрепа на българските училища зад граница. В периода 24 август-11 септември 2017 г. са събрани и предадени над 100 тома книги, учебници, учебни помагала, енциклопедии, сборници и детски списания в помощ на обучението на българските деца от І до VІІ клас, живеещи извън страната.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име