Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ“ ще се проведе на 13 декември 2017 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще научат повече за:

  • актуализация на библиография към курс,
  • анализ на цитиране,
  • доставка на книги и статии,
  • индексиране и рефериране на академични издания,
  • моите списания,
  • обмен на научни издания,
  • покупка на литература,
  • редакция на библиографски списък,
  • тематична библиография.

Входът е свободен за преподаватели и докторанти на Нов български университет. Необходима е регистрация на тел. 02/8110296. Месечна програма на семинарите за преподаватели и докторанти е публикувана на сайта на библиотеката.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име