Електронен ресурс „ЕПИ on-line“ е правно-информационна система с достъп до модули „Труд и социално осигуряване“, „Счетоводство и данъци“, „Собственост“, „Търговско и облигационно право“ и Архив 2.0.

В него ще откриете нормативни актове, съдебна и арбитражна практика, административна практика, процедури и приложни документи, както и пълен текст на списания и книги на издателски комплекс „Труд и право“.

Може да използвате „ЕПИ on-line“ както в локалната мрежа на университета, така и извън нея .

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име