Изложбата представя издания и публикации на проф. Михаил Неделчев, които са част от колекциите на Библиотеката на Нов български университет.  Тя е съпътстващо събитие на среща по повод книгите „Яворов: Сюжетите на последните години“, „Кръгът „Мисъл“: В годината на големите литературни юбилеи“ и „Геопоетики: Провидяни пътища на културата и в литературата“, посветена на 75-годишнината на проф. М. Неделчев.

Съставен е библиографски указател, състоящ се от 363 описания на книги и статии, на които проф. Неделчев е автор, съставител и редактор. Прегледани са библиотечните каталози на Нов български университет, национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Столична библиотека.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име