Книгата „Съвети към лекаря : Психоаналитични ситуации“ от Зигмунд Фройд може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / Ф 855) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

снимка: Home and museum of Sigmund Freud, Hampstead, London.. [Photograph]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 17 Nov 2017.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име