Библиотеката на НБУ традиционно подкрепя проекта на Българската библиотечно-информационна асоциация и фондация „Детски книги“ за насърчаване на четенето „Сандъче с книги“. През 2017 г. по инициатива на гл. ас. д-р Владимир Димитров, заместник ректор по учебната дейност сандъчето с книги е предоставено на регионална библиотека „Сава Доброплодни“. Библиотеката в Сливен е избрана за целенасочената ú работа с деца и ежегодното провеждане на Национален фестивал на детската книга, превърнал се в единствен форум в България, на който се дискутират проблемите, свързани с издаването, разпространението и четенето на детската книга. На 19 октомври 2017 г. подбраните 18 детски книги са предадени на Вал Стоева от фондация „Детски книги“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име