„АПИС“ е правно-информационна система, която предоставя нормативната уредба на страната в актуален и удобен за ползване вид. Библиотеката предоставя достъп до модулите:

  • Време.
  • Евро право.
  • Право.
  • Практика.
  • Процедури.
  • Регистър +.
  • Финанси.

Можете да използвате „АПИС“ както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. За достъп в локалната мрежа за iPhone и iPad използвайте https://web.apis.bg/home.php?dt=10&dispid=1. Кратка информация за отделните модули ще намерите в едноименния пътеводител.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име