Разгледайте изложбата от книги и списания „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“ подредена в  библиотеката на първи етаж, а също и онлайн до 19 ноември 2017 г. Тя има за цел да представи настъпилите значителни промени след присъединяването на България към Европейския съюз. Промените са многостранни, оказват влияние върху икономиката, управлението, политиката, културата, всички сфери на социалния живот и т.н. Академичната и научноизследователската общност чрез своите изследвания и коментари спомагат за по-качествено осмисляне на членството на България в ЕС.

Изложбата е съпътстващо събитие на едноименна национална научна конференция, организирана от департаменти „Право“ и „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“, която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. в Нов български университет.

Съставен е библиографски указател на притежаваната от библиотеката литература. В него са включени както традиционни книги и списания от библиотечния каталог, така е-книги от бази данни „eBook Academic Collection“ на EBSCO, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest и статии от Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR, SpringerLink, ScienceDirect, „Academic Search Complete“ и „MasterFILE Premier“ на EBSCO.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име