Книгата „Витгенщайн за границите на езика“ от Александър Кънев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 101 / К 963) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В увода на книгата авторът пише: „Витгенщайн извършва тъй наречения „лингвистичен обрат” във философията. Задачата вече е да са прояснят границите на езика и да се покаже, че „вечните въпроси” на философията и изобщо на човешкия живот не просто не могат да бъдат разрешени, но и не могат да бъдат дори смислено зададени. Уникалното при Витгенщайн е, че той единствен от големите мислители е главна фигура не в една, а в две революции във философията…“

снимка: LUDWIG J.J. WITTGENSTEIN – (1889-1951). British philosopher (born Vienna): oil over a photograph, n.d.. [Fine Art]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 27 Oct 2017.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име