Oxford University Press чества седмицата на открития достъп

35

 

По повод Международна седмица на открития достъп до научни публикации, 23 до 27 октомври 2017 г., днес, библиотеката представя накратко Open Access (OA) политиката на издателство Oxford University Press.

Издателството се включва в Open Access публикуването през 2004 г. с цел да улесни разпространението на висококачествени изследвания. Използва двата основни модела „Златен път“ и „Зелен път“. „Златният път“ се осъществява чрез списания на свободен достъп, а при „Зеленият път“ авторите имат право самостоятелно да архивират научните си публикации в репозиториум. Устойчивото и висококачествено публикуване на ОА изисква финансиране за заплащане на такси за обработка на документи и т.н., които се поемат от автора или се търси подкрепа от изследователска общност, научни дружества и асоциации.

В обозримо бъдеще Oxford University Press очаква смесени издателски бизнес модели. В някои области златната ОА ще бъде най-добрият вариант, в други абонаментният модел, като се предвижда зелена ОА след определени периоди. Тъй като академичните и професионални общности развиват и адаптират този микс, издателството ще продължи да подкрепя напредъка в тази област.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име