Книгата „Добрият път : Мисли на великия китайски мъдрец“ от Конфуций в превод от немски език на Фред Люпке може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 29 / К 841) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея . След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Урсула фон Манголдт и Фриц Верле в предговора към книгата пишат: „Кунг фу-тзе или К’унг-тцу – живял от 551 до 478 г. пр.н.е., – е станал известен в западния свят преди всичко с латинизираната форма на името си – Конфуций … Събраните в този том текстове в по-голямата си част са взети от книгата „ЛУН- Ю“, което означава „Разговори“- сборник от разговори с негови ученици и представители на обществеността. Книгата „ЛУН-Ю“ принадлежи към най-важните извори за конфуцианския мисловен свят. Състои се от стотици цитати на Конфуциий, афоризми и кратки разговори, които са събрани в двадесет книги без всякакво подреждане. Въпросът, колко от тях са автентични, остава открит. Компилацията на книгата е осъществена стотици години след смъртта на Конфуций и следователно съдържа части, писани  по различно време, включително и в постконфуциански столетия. В нашата компилация съответните книги са посочени с римски числа, а подзаглавията – с арабски цифри.“

снимка: Statue of Confucius and his students at West Lake, Hangzhou, Zhejiang Province, China, Asia. [Photography]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 19 Oct 2017.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име