Книгата „История на американския народ“ на Пол Джонсън може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 97 / Д 523) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име