Книгата „Дислексия“ на Ваня Матанова може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 616 / М 384) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея (http://kenli.nbu.bg:2048/login). След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В увода към книгата Ваня Матанова пише: „Този научен труд е преглед на развитието на знанията за специфичните нарушения на способността за учене и дислексията. Много теории и съответните им практики се развиха през последните десетилетия. Някои от тях не се потвърдиха както от теоретична, така и от практическа гледна точка и постепенно бяха отречени. Други се родиха повторно и чакат оценката на практиката. Ние се опитваме да представим балансирана картина на множеството теории за това нарушение. Като научен труд, който отразява много бързо променяща се област, ние осъзнаваме, че изложените в него концепции и мнения неминуемо ще претърпят ревизии и допълнения, но сме убедени, че и в сегашния си вид той ще запълни осезаема празнота по отношение на нестандартното детско развитие“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име