Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец септември 2017 г. Сред тях са „Аудио-визията : Производство, разпространение​, показване“ на гл. ас. д-р Стойко Петков, „История на българските държавни символи“ от Иван Войников, „Право и морал : Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“ от Симеон Гройсман, „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество“ със съставител д-р Анжела Данева, „Международен маркетинг“ от доц. д-р Надя Маринова и редица други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име