През месец септември 2017 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: д-р Георги Текев, гл. ас. д-р Едуард Маринов, проф. Мария Грозева, д.н., гл. ас. д-р Силвия Цонева, ас. д-р Димитрина Хамзе, Людмила Каблешкова, Силвана Миленова, проф. Иван Гацов, д.и.н., Симеон Тачев, гл. ас. д-р Стойко Петков, проф. д-р Пламен Бочков.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители, спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име