Професионална подготовка на учителя по чужд език

Книгата „Професионална подготовка на учителя по чужд език“ на доц. д-р Светлана Димитрова-​Гюзелева е публикувана от Нов български университет през 2007 г.

В предговора към изданието „Вместо увод“ доц. д-р Димитрова-​Гюзелева пише: „С настоящия труд си поставяме за цел да направим преглед на водещите образователни политики и практики в професионалната квалификация на учителите по чужд език и да предложим един съвременен и изпитан метод за качествена професионална подготовка и диагностициране на усвоената педагогическа компетентност от стажант-учителите. С оглед на това трудът е структуриран в пет отделни глави, следвани от раздел с приложения, които съдържат богат илюстративен материал“.

Изданието е налично в библиотеката в колекции „Екземпляр за дома“, „Единствен / последен екземпляр“ и „Издания на НБУ“. Ще го откриете и в университетските книжарници. Продажната цена е 9.80 лв. В момента може да се възползвате от 50% отстъпка при покупка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име