Семинар за преподаватели и докторантиСеминарът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ“ ще се проведе на 20 септември 2017 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се запознаят с услугите:

  • Актуализация на библиография към курс.
  • Анализ на цитиране.
  • Доставка на книги и статии.
  • Моите списания.
  • Поръчка на заглавие.
  • Предложение за дарение.
  • Редакция на библиографски списък.
  • Тематична библиография.
    Акцент ще бъде поставен на новата услуга „Депозит на научни издания“.

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296. Месечна програма на семинарите за преподаватели и докторанти се публикува на сайта на библиотеката.

снимка: University of New South Wales. [Photograph]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 13 Sep 2017.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име