Издание на Международната ранноесенна школа по семиотика

От 1995 г. Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания организира Ранноесенна школа по семиотика (EFSS). „Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика – EFSS“  е издание на Нов български университет. Том X е резултат от проведената юбилейна десета школа през месец септември 2004 г. в град Созопол. Съставител е проф. Кристиан Банков. Статиите в сборника следват годишната дейност на центъра по семиотика, специална част е отделена за текстове на магистри и докторанти. Включени са три лекции на проф. Джон Дийли, който по това време е гостуващ професор в НБУ по програма „Фулбрайт“. Публикуваните статии са на езика, на който са изнесени или написани първоначално.

Заглавието е налично в библиотеката в колекции „Екземпляр за дома“, „Периодични издания“ и „Издания на НБУ“. Сигнатурата е 165 / С 233.  Изданието ще откриете и в университетските книжарници. Продажната му цена е 7.00 лв. В момента може да се възползвате от 50% отстъпка при покупка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име