Книгата „Чистота и опасност : Анализ на понятията за омърсяване и табу“ на Мери Дъглас може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.7 / Д 953) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Изследването на английската антроположка Мери Дъглас се приема като универсален труд за човешко поведение, обществено устройство, икономика, религия и екология. В резюмето към книгата пише: „В своя труд авторката освобождава т. нар. първобитни хора от обвиненията, че притежават подчинена на суетата логика, различна от мисленето на съвременния човек. Тя реабилитира рационалното поведение на примитивния човек: табуто не е нещо странно, а напълно разумно желание да се защити общността от социалния безпорядък. Табуто се изправя срещу неопределеността и я вкарва в категорията на сакралното. Понятието за нечистота хвърля мост между нашата култура и онези култури, където се налага табу върху разрушителното поведение…“

Приятно четене!

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име