За автобиографичната памет

Книгата „За автобиографична​та памет“ на доц. д-р Анита Касабова е публикувана от Нов български университет през 2007 г. Във въведението към изданието авторът пише: „Настоящето изследване се концентрира върху концептуалното и аналитичното в автобиографичната памет, без да я разисква в социологичен или културен план…не се изследва в качеството ѝ на социално-културен феномен, като не споделям мнението, че философските и социално-културни теории за паметта боравят с един и същ феномен, макар и да споделям мнението, че паметта е конструкция, но поради съвсем различни причини.“

Изданието е налично в библиотеката в колекции „Екземпляр за дома“, „Единствен / последен екземпляр“ и „Издания на НБУ“. Ще го откриете и в университетските книжарници. Продажната цена е 14.00 лв. В момента може да се възползвате от 50% отстъпка при покупка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име