Още една книга на НБУ в CEEOLНов български университет като партньор на онлайн библиотека „Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL) включва още една книга в електронния ресурс. Сборникът статии „Canada: a view from without = Canada: un regard d’ailleures“ е публикуван от НБУ през 2007 г. Редактор на изданието е проф. д-р Диана Янкова, един от основоположниците на канадистиката в България. В момента тя е президент на Централноевропейската асоциация по канадски изследвания, състояща се от 255 членове, между които университетски преподаватели, учени и студенти от 9 държави.

Интересна рецензия за сборника публикува гл. ас. д-р Александра Главанакова от катедра „Англицистика и американистика“ на Факултет по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ в сп. „Език и литература“ (пълен текст).

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1 679 периодични издания и 1362 електронни книги.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име