Най-четени книгиКнигата „Институции, институционална промяна и икономически резултати“ на Дъглас Норт може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 330 / Н 919) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В предговора автора определя поставената цел в книгата: „Моята основна цел е да създам подход към проблемите – необходима първа стъпка в развитието на теория за институционалната промяна. Затова голяма част от книгата е посветена на развиването на аналитична рамка. Историята, която включвам, е илюстративна, предназначена да покаже заложбите на подхода, но не и за да осъществи онази проверка на хипотезата, която следва непременно да бъде направена. Въпреки че основното ми послание е към икономистите и стопанските историци, вярвам, че изложението ще е еднакво интересно и за други учени, изучаващи обществото. Като имам предвид това, аз се опитах да сведа икономическата терминология до минимум и да направя анализа достатъчно ясен и за неикономистите.“

Приятно четене!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име