Издание на Международната ранноесенна школа по семиотикаОт 1995 г. Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания организира Ранноесенна школа по семиотика (EFSS). „Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика – EFSS“  е издание на Нов български университет. Том XI е резултат от проведената школа през месец септември 2005 г. в град Созопол. Съставител е проф. Кристиан Банков. При том XI за първи път има две отделни издания – на български „Семиотика и жанр“ и чужд език „Semiotics and genre“. В изданието на чужд език са включени доклади на оригиналния език, на който са представени, а българските са преведени на английски. В изданието на български език са включени същите доклади с добавени още три лекции на водещи семиотици Патриция Виоли, Волфганг Вилдген и Йоран Соресон, изнесени в специална част на школата, предназначена изключително за студенти.

Заглавието е налично в библиотеката в колекции „Екземпляр за дома“, „Периодични издания“ и „Издания на НБУ“. Сигнатурата е 165 / С 233.  Изданието ще откриете и в университетските книжарници. Продажната му цена е 10.00 лв. В момента може да се възползвате от 50% отстъпка при покупка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име