Пътеводител за „PsycARTICLES“

Разработен е нов електронен пътеводител за работа с електронен ресурс „PsycARTICLES“. Пълнотекстовата база данни е в областта на когнитивната наука и психология и е създадена от Американската психологическа асоциация (APA).

Достъпът до „PsycARTICLES“ се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

снимка: фейсбук страница на Американската психологическа асоциация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име