Най-четени книги

Дигитална библиотека

Книгата „Българска народопсихология : Т. 1. : Размисли върху това какви сме били и какви сме днес“ на проф. Марко Семов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.922 / С 327) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Проф. д.и.н. Дойно Дойнов във „Вместо предговор. Трилогия, или по-скоро очакваната книга за „характера“ на българския народ“ пише: „…книгата е принос в изясняване на националния характер на българина, но и четиво за националната ни самоличност и идентификация, за общото и специфичното, с което българинът навлиза не само в XX  в., но и в новите европейски и световни обществени взаимоотношения. В  заключение  като  историк  искам да подчертая, че описаните народопсихологически особености на българина днес – време на преход, които проф. Марко Семов така сполучливо, разнообразно и ярко е направил в трилогията си, са своеобразен документ за хора,  нрави,  които ще имат още по-голяма стойност утре.“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *