Semiotics, image and narration

Сборникът „Semiotics, image and narration“ с ISBN 954-535-407-0 на Югоизточен център за семиотични изследвания е публикуван от Нов български университет през 2007 г. Той е резултат от дванадесетото издание на ранноесенна школа по семиотика „Семиотика, образ и разказ“, проведена през 2006 г. в гр. Созопол. Разделен е на две части, съдържа текстове на английски и френски от гостуващи преподаватели на партниращи университети във Финландия, Италия и САЩ, както и от преподаватели и студенти на Нов български университет.

Изданието е налично в библиотеката в колекции „Екземпляр за дома“, „Периодични издания“ и „Издания на НБУ“. Ще го откриете и в университетските книжарници. Продажната цена е 10.00 лв. В момента може да се възползвате от 50% отстъпка при покупка. Сборникът е достъпен пълнотекстово в онлайн библиотека „Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL). Това е първата книга на Нов български университет в електронния ресурс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име