Изтича достъпът до списанията на Oxford

На 18 юни 2017 г. изтича временният достъп до колекция „Oxford Journals“ на „Oxford University Press“, организиран от библиотеката. Изданията се ползват чрез онлайн платформата „Oxford Academic“. Колекцията съдържа 324 академични списания. Архивът на изданията е от 1996 г. насам или от техния първи брой. Тематичните области са хуманитарни науки (74), социални науки (70), природни науки (70), математика, физика и компютърни науки (35), право (43), медицина (104). Всички периодични издания са на английски език. По-голямата част от тях имат импакт фактор.

Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име