Нова база данни

29

Нова база данни

Библиотеката договори достъп до база данни „IMD World Competitiveness Online“, която предоставя статистическа информация за конкурентоспособността на нациите от International Institute for Management Development, базиран в Швейцария. Информацията се основава на данни от поредиците на IMD World Competitiveness Yearbook, публикувани от 1989 г. насам. Шестдесет и една страни се оценяват въз основа на над 340 критерия. Всяка комбинация от критерии може да се търси за последните 20 години. Източници на информация са Световната банка, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР, ООН, Международния валутен фонд.

Тематичната област е в сферата на администрация и управление, икономика, бизнес и политически науки. Системата позволява изтегляне на файлове в .pdf и .xls формат. Езикът е английски.

„IMD World Competitiveness Online“ може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име