ProQuest: University Press Ebook Collection

24

ProQuest: University Press Ebook Collection

Осигурен е достъп до колекция „University Press Ebook Collection“ чрез платформа “Ebook Central” на ProQuest. В нея са включени над 23 700 книги, издадени от 193 академични издателства: Oxford University Press, Georgetown University Press, Central European University Press, Yale University Press и State University of New York Press. Колекцията е мултидисциплинарна: архитектура и изящни изкуства, икономика и бизнес, география, туризъм, спорт и развлечения, здравеопазване и медицина, психология, история, политология, право, журналистика, езикознание и литература, философия, социология, религия, компютърни науки, екологично инженерство, околна среда, биология и ботаника, математика, физика, химия, астрономия и други. Преобладават изданията на английски език, но в различните предметни области могат да се ползват книги на немски, френски, испански и други.

Достъп: След успешно влизане в системата за отдалечен достъп  до електронни ресурси изберете връзка „ebookcentralSSO“. Възможно е поискване на потвърждение от браузъра за преминаване към сайта. В този случай е необходимо да се избере „Continue to this website (not recommended)“ (за Internet Explorer), „Add Exception“ (за Mozilla Firefox) и „Proceed to…(unsafe)“ (за Google Chrome).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име